Page 5 - Microsoft PowerPoint - Catalogue 2019 - updating.pptx
P. 5

FIRE RATED WOODEN DOORS

                                    YANĞINADAVAMLI TAXTA QAPILAR                              • Adjustable single door size: width 100cm; height 220cm;
                              • Adjustable double door size: width 180cm; height 220cm
                              • Door thickness 53/75mm (EI60/120) depends on fire resistance rating;
                              • Opening Direction: to direction of escape;
                              • Handle position: Left/Right;
                              • Fire resistance rates: EI30, EI45, EI60, EI90, EI120;
                              • Frame options: steel or timber
                              • Door Leaf: mineral wool + plywood + wood veneer + fire resistant paint (Sonkat boya) 70 mcr + fire
                                resistant varnish;
                              • Finishing: fire rated paint (SOKRAT BOYA) or wood veneer + fire rated varnish;
                              • Certificates: Euroclass Broof(t1)/ UNE-EN-13501-1;
                              • Application area: Indoors and exteriors. For skirting boards, facings, decking, wood flooring which
                                require some fire resistance;
                              • Infill: mineral wool;
                              • “INTOFIT” brand Intumescent heat and smokeproof wick with dimensions of 20x2mm and NITTO
                                brand 20mm cold smoke wick are mounted inside door frame and around door leaf;
     • Hinges: 3 pcs hinges are mounted to the frame jamb and leaf edge.
     • Accessories: Panic bars, Keyless intervention arms, Hydraulic door closer, Magnetic door holders (OMNI or Dorma PHA 2500) according to ISO standards;
     • Fire rated glasses (10mm thick) and fire louvers to specification;
     • Our doors are warranted for a period of 10 years.

     • Birtaylı qapının ölçüləri: en 100sm, hündürlük 220sm;
     • İkitaylı qapının ölçüləri: en 180sm, hündürlük 220sm;
     • Qapının qalınlığı 53/75mm (EI60/EI120), yanğına davamlılıq dərəcəsindən asılı olaraq dəyişir;
     • Qapının açılma istiqaməti: qaçış istiqaməti;
     • Qapı dəstəyinin yeri: Sağ/Sol;
     • Yanğınadavamlılıq müddəti: EI30, EI45, EI60, EI90, EI120;
     • Karkas həm metal , həm də taxta formada mövcuddur;
     • Qapı qanadı: mineral yun+ fanera + taxta üzlük +yanğınadavamlı boya (Sonkat boya) 70mkr. +yanğınadavamlı lak;
     • Üzlük: yanğına davamlı boya (Sonkat boya) və ya taxta üzləmə + yanğınadavamlı lak;
     • Sertifikatlar: Euroclass Broof(t1)/ UNE-EN-13501-1;
     • Tətbiq sahələri: İnteryer və Eksteryer. Yanğın müdafiəsi tələb olunana süpürgəlik, üzləmələr, tavan döşənməsi, taxta döşəmə;
     • Dolğu: mineral yun;
     • Karkas içi və qanad ətrafı istidən şişən və tüstü sızdırmayan 20x2mm ölçüdə “INTOFIT” markalı YANMAZ fitil və 20 mm ölçüdə NITTO markalı
       soyuq duman fitili ilə əhatə olunur;
     • Menteşe: 3 ədəd menteşedən istifadə edilir;
     • Yanğına davamlı şüşələr (qalınlığı 10mm) və mənfəzlər dizayndan asılı olaraq təchiz olunur;
     • Qapı aksessuarları: ISO standartlarına uyğun istehsal edilən Panik Barlar; açarsız qapı dəstəkləri; avtomatik qapı bağlayıcılar;
       maqnit qapı tutucuları (OMNI və ya Dorma PHA 2500) istifadə edilir;                                    4 4
     • İstehsal etdiyimiz qapılara 10 il zəmanət veririk.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10