Page 4 - Microsoft PowerPoint - Catalogue 2019 - updating.pptx
P. 4

FIRE RATED STEEL DOORS

       YANĞINADAVAMLI POLAD QAPILAR      • Adjustable standard single door size: width 100cm; height 220cm
      • Opening Direction: to direction of escape;
      • Handle position: Left/Right;
      • Fire resistance rates: EI30, EI45, EI60, EI90, EI120;
      • Infill: 25mm thick Rockwool (TECHNOWOOL-110 kq/m3); 25mm thick Ceramic wool
       (KILTAŞ 128kq/m3) and 15mm thick fire resistant gypsum board (KNAUF);
      • Door leaf: 1.2mm CCR-6112 A-1 DKP steel sheet; leaf thickness 53-75mm (EI60-EI120) depends on
       fire resistance rates;
      • Door frame: 1,5 mm CCR 6112 A-1 DKP steel sheet with or without threshold;
      • “İNTOFİT” brand Intumescent heat and smokeproof wick with dimensions of 20x2mm and
       NITTO brand 20mm cold smoke wick are mounted inside door frame and around door leaf;
      • Finishing: electrostatic powder coating (POLYESTER) to any RAL color(70 microns);
      • Hinges: 3 pcs weld-on hinges (paumelle) are mounted to the frame jamb and leaf edge.
      • Door accessories: Panic bars, Keyless intervention arms, Hydraulic door closer,
       Magnetic door holders (OMNI or Dorma PHA 2500) produced according to ISO standards;
      • Fire rated glasses (10mm thick) and fire louvers to specification;
      • Our doors are warranted for a period of 10 years.


      • Standart birqapılı qapının ölçüləri: en - 100 sm; hündürlük - 220 sm;
      • Qapının açılma istiqaməti: qaçış istiqaməti;
      • Qapı dəstəyinin yeri: Sağ/Sol;
      • Yanğınadavamlılıq müddəti: EI30, EI45, EI60, EI90, EI120;
      • Dolğu: 25mm qalınlıqda daş yunu (TECHNOWOOL-110 kq/m3); 25mm qalınlıqda seramik yunu (KILTAŞ-128kq/m3); 15mm qalınlıqda yanğına davamlı
       alçıpan (KNAUF);
      • Qapı qanadı: 1,2 mm CCR-6112 A-1 DKP metal list, qanadın qalınlığı 53-75mm (EI60-EI120);
      • Qapı karkası: 1,5 mm CCR 6112 A-1 DKP metal list, kandarlı və ya kandarsız;
      • Karkas içi və qanad ətrafı istidən şişən və tüstü sızdırmayan 20x2mm ölçüdə “INTOFIT” markalı YANMAZ fitil və 20 mm ölçüdə NITTO markalı soyuq
       duman fitili ilə əhatə olunur;
      • Üzləmə: 70 mikron qalınlıqda elektrostatik toz boya (POLYESTER), istənilən rəng seçilə bilər;
      • Menteşe: qapı qanadına və karkasa 3 ədəd menteşe (paumelle) qaynaq edilir;
      • Yanğına davamlı şüşələr (qalınlığı 10mm) və mənfəzlər dizayndan asılı olaraq təchiz olunur;
           • Qapı aksessuarları: ISO standartlarına uyğun istehsal edilən Panik Barlar; açarsız qapı dəstəkləri; avtomatik qapı bağlayıcılar; maqnit qapı
             tutucuları (OMNI və ya Dorma PHA 2500) istifadə edilir;
         3 3 • İstehsal etdiyimiz qapılara 10 il zəmanət veririk.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9