Page 10 - Microsoft PowerPoint - Catalogue 2019 - updating.pptx
P. 10

EXTERIOR DOORS

                                                 MƏNZİL GİRİŞ QAPILARI


                            • Structure: door leaf + door frame +accessories;
                            • Door dimensions: height-200cm, width-90cm (adjustable);
                            • Door frame: 1,5mm CCR-6112 A-1 DKP steel sheet with or without threshold;
                            • Door leaf: 1,2 mm CCR-6112 A-1 DKP steel sheet, 75mm thick;
                            • Opening direction: Inward/Outward;
                            • Lock handle position: Left/Right (180 opening degree);
                            • Infill: Mineral fibre;
                            • All frames and wings are electrostatic powder coated in 200-220 0C convery static paint plant with
                              spraying and washing line. We prefer suitable color to wing color. 10 years of warranty against rust;
                            • Monoblock lock system is provided (Wide range of choices is available);
                            • Side panels are equipped with 6 anti-burglary rods(lock bolts);
                            • Each doors has door viewer with 180 degree wide-angle lens and secret security manacle on both wings;
                            • 3 pcs weld on hinges (paumelle) are welded on frame jamb and leaf edge;
                            • Weather strip is fastened around perimeter of door wings;
                            • Accurate weight of packed metal doors is within 125-135 kg;
                            • Our doors and door accessories are produced according to ISO standards and have 10 years of warranty.




        • Qapının strukturu: qapı qanadı + karkas + aksessuarlar;
        • Qapı ölçüləri: hündürlük-200 sm, en-90 sm (dəyişdirilə bilər);
        • Qapı karkası: 1,5 mm CCR-6112 A-1 DKP dəmir list, kandarlı və ya kandarsız;
        • Qapı qanadı: 1,2 mm CCR-6112 A-1 DKP dəmir list, qalınlığı 75 mm;
        • Açılma istiqaməti: İçəri açılan/Çölə açılan;
        • Kilid istiqaməti: Sağ/Sol (180 dərəcə açılma);
        • Dolğu: mineral yun;
        • Karkas və qanadlar 200-220 0C konverili sprey və statik boya təsisində elektrostatik toz boya ilə
         rənglənir. Qanadın rənginə uyğun boyamağa üstünlük verilir. Paslanmaya qarşı 10 il zəmanət
         verilir;
        • Kilid sistemi monoblok kilid sistemindən ibarətdir (digər çeşidlərimiz də mövcuddur);
        • Qapı qanadı 6 ədəd qoruma ştifti ilə təchiz olunmuşdur.;
        • Qapı qanadında 180 dərəcəlik bucağı əhatə edən böyük şüşə lens ilə təchiz olunmuş qapı gözlüyü
         və gizli təhlükəsizlik kilidi var;;
        • Menteşe: qapı qanadına və karkasa 3 ədəd menteşe (paumelle) qaynaq edilir;
        • Qapının qanad ətrafına çərçivə rezin sıxlaşdırıcı bərkidilir;
        • Paketlənmiş metal qapıların çəkisi 125-135 kq arasında dəyişir;
        • Qapılarımız və qapı aksesuarlarımız ISO standartlarına uyğun istehsal olunur və məhsullarımıza
         10 il zəmanət verilir.

         9 9
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15