Page 3 - Microsoft PowerPoint - Catalogue 2019 - updating.pptx
P. 3

CORE VALUES


         DƏYƏRLƏRİMİZ
         Over the years, a door has turned into a key feature of safe living as
         well. Under this premise SF-SR GROUP appreciates security as a core
         value of the company. Our doors meet all requirements of
         ISO 9001:2015 standards and have 10 years of warranty.
         The company distinguished itself from the very beginning thanks to its
         specialized team who work hard on production and development high
         quality, safe, cost & time effective goods. SF-SR GROUP increases its
         commitment and investment to respond to customer requirements.
         The company produces goods that face market trends and needs.

         İllər keçdikcə cəmiyyətdə qapının rolu artmış və təhlükəsizlik sisteminin
         əsas komponentinə çevrilmişdir. Bu səbəbdən, SF-SR GROUP
         təhlükəsizliyi şirkətin önəmli kriteriyası kimi qiymətləndirir. İstehsal
         etdiyimiz bütün qapılar ISO 9001:2015 standartlarına cavab verir və
         10 illik qarantiyası vardır.
         Qısa zaman fasiləsində, uyğun qiymətə, yüksək keyfiyyətli və etibarlı
         məhsullar istehsal edən və təkmilləşdirən ixtisaslı işçi heyəti sayəsində
         yarandığı ilk gündən SF-SR GROUP rəqiblərindən seçilməyi
         bacarmışdır. Müştəri məmnuniyyətini təmin etmək üçün öz səylərini və
         sərmayəsini daim artırır, bazarın trendlərinə və ehtiyaclarına uyğun
         məhsullar istehsal edir.

                                                                            2 2
   1   2   3   4   5   6   7   8